BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/68972/07/2020 oraz NR SB/68973/07/2020 Z DNIA 14.07.2020 r. SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.