BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/73391/07/2020 Z DNIA 27.07.2020 r. SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.