BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA
Z BADAŃ WODY - NR SB/68681/07/2017, Z DNIA 26.07.2017 r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.