BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/34832/04/2021
oraz NR SB/348334/04/2021Z DNIA 20.04.2021r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE
W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.