BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA
Z BADAŃ WODY - NR SB/74284/08/2017, Z DNIA 14.08.2017 r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.