INFORMACJA

1 i 3 maja 2019 r.
Kryta pływalnia
i
Centrum
Sportowo - Rekreacyjne
czynne
od godz. 14.00