INFORMACJA

15 sierpnia 2019 r.
kryta pływalnia
czynna od godz. 15.00
Centrum Sportowo - Rekreacyjne
czynne od godz. 14.00