KRYTA PŁYWALNIA - GRUPY ZORGANIZOWANE

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza grupy zorganizowane (do 15 osób) - dzieci i młodzież do 18 roku życia (z instruktorem)  do korzystania z krytej pływalni od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 15.00; 18.00 - 19.00
oraz sobota w godzinach 12.00 - 15.00;  16.30 - 19.00