KRYTA PŁYWALNIA - ZASADY FUNKCJONOWANIA

UWAGA 
OD 06.06.2020r. 
 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZAPRASZA
NA OBIEKT KRYTEJ PŁYWALNI
 
Zasady funkcjonowania krytej pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Celem wdrażanych procedur jest:
- Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa oraz minimalizacja ryzyka zakażenia dla pracowników i użytkowników krytej pływalni.
- Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
 
OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:
1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących oraz opuszczających obiekt,
2. Ograniczona liczba osób korzystających z Krytej Pływalni
(jednocześnie max 24 osoby w wodzie),
3. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa w holu i przebieralniach
- po wejściu do strefy natrysków, niecki basenowej nie ma obowiązku noszenia osłon ust i nosa,
4. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami na terenie obiektu,
5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalni
( obowiązkowe i staranne umycie całego ciała pod natryskiem, dezynfekcja rąk, dezynfekcja nóg w brodziku ),
7. Ograniczenie liczebności osób w grupach zorganizowanych, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi,
8. Ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z sauny suchej do 5 osób jednocześnie,
9. Systematyczna dezynfekcja obiektu krytej pływalni przez pracowników MOSiR,
10. Trybuny krytej pływalni pozostają zamknięte

 
W strefie wejścia/kasy:
- bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba
- należy dostosować odlegość do linii oznaczonej na podłodze przed kasą oznaczającej 2-m odległości
- pracownicy MOSiR prowadzą regularnie dezynfekcje kluczyków (do szafek) po każdym użytkowniku
- obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych
- nie zaleca się przedłużania pobytu na obiekcie Krytej Pływalni w Krasnymstawie
 
W szatni oraz w strefie z prysznicami:
- w szatniach została ograniczona liczba szafek
- prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku
- drzwi do szatni pozostają otwarte