RERZERWACJA KRYTEJ PŁYWALNIA

W DNIACH 19 - 24 sierpnia 2019 r.
REZERWACJA 3 TORÓW
W GODZINACH:
9.00 - 12.00
15.00 - 17.30
UKS WODNIK