SIŁOWNIA W CSR - ZASADY FUNKCJONOWANIA

OD 06.06.2020r.
 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UDOSTĘPNIA OBIEKT:
SIŁOWNIA
W CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
 
Zasady funkcjonowania CSR w trakcie
epidemii SARS-CoV-2
 
Celem wdrażanych procedur jest:
- Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa oraz minimalizacja ryzyka zakażenia dla pracowników i użytkowników CSR.
- Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu CSR.
 
OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:
1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących oraz opuszczających obiekt.
2. Obowiązuje limit 9 osób korzystających z siłowni.
3. Obowiązek zasłaniania twarzy przed rozpoczęciem ćwiczeń (podczać ćwiczeń nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa).
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczących oraz zachowania odległości między ćwiczącymi dopuszcza się korzystanie z co drugiego urządzenia w tym samym czasie.
6. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami na terenie obiektu.
7. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu wykonania ćwiczeń i przebrania się.
8. Trybuny na obiekcie CSR pozostają zamknięte.
9. Systematyczna dezynfekcja obiektu CSR przez pracowników MOSiR.
11. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
.