"UMIEM PŁYWAĆ"

Na krytej pływalni w Krasnymstawie realizowany jest projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Ogólnopolska kampania edukacyjno-promocyjna wspierająca naukę pływania, adresowana jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. „Operatorem” programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” jest Chełmskie i Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Z pozyskanej w Ministerstwie Sportu i Turystyki dotacji finansują dla uczestników programu transport, wejście na basen i wynagrodzenie instruktorów.

Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu,,nauki pływania”. Program zakłada uczestnictwo każdego dziecka w 20- godzinnym kursie nauki pływania pod opieką instruktora. Głównymi celami projektu jest nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, wyrównanie szans w dostępie do krytej pływalni uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których ich niema. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia ,,nauki pływania” stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Z zajęć oprócz dzieci z terenu miasta korzystają także uczniowie z Izbicy, Łopiennika, Jaślikowa, Małochwieja, Siennicy Nadolnej, Krupego, Orłowa, Fajsławic, Wierzby i Nielisza. Łącznie udział w zajęciach bierze ok. 340 osób. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów pływania.