WEJŚCIA NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ KLUBY SPORTOWE

Od 29 czerwca 2020 do 23 lipca 2020
Grupy zorganizowane:
środa i sobota - godz. 14.30 - 16.45 (cały basen)
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  - godz. 9.00 - 10.30; godz. 11.15 - 12.00; godz. 14.45 - 17.00 - rezrwacja 3 torów