LMKS Zapasy Krasnystaw

Prezes: Jacek Żelisko

facebook: https://www.facebook.com/zapasykrasnystaw/

 

W dniach 1.02.-12.12.2018 r. Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie realizował zajęcia sportowe dla uczniów z elelmentami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Nazwa własna zadania; Zapasy -gry i zabawy,ćwiczenia ogólnorozwojowe, podstawy techniki.

Zadanie obejmowało organizację zajęć sportowych przygotowujących do uprawiania różnych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej; "Zapasy" z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie dostosowanej do możliwości psychoruchowych uczestników. Zajęcia były prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Materiałach dydaktyczno-szkoleniowych" Polskiego Związku Zapaśniczego w zakresie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i nauczania podstaw techniki różnych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych technik zapaśniczych. Uczestnicy zajęć ze szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Krasnystaw uczestniczyli w ogólnie dostępnych, nieodpłatnych,systematycznych zajęciach ruchowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych i posiadających duże doświadczenie zawodowe instruktorów i trenerów. W zajęciach naszego klubu kładziemy szczególny nacisk na wszechstronną integrację uczestników procesu szkoleniowo-wychowawczego oraz wyrównywanie szans poprzez sport (uczestnicy zajęć w naszym klubie pochodzą często ze środowisk de faworyzowanych).

Realizacja zadania została dofinansowana kwotą 15 tys.zł ze środków Ministerstawa Sportu i Turystyki.