BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/64941/06/2022 z dnia 09.06.2022r.
 oraz NR SB/68204/06/2022 z dnia 17.06.2022r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.