CHMIELAKI

20, 21 sierpnia 2022 r.
Kryta pływalnia
czynna
godz. 13.00 – 19.00