GŁOSOWANIE

Zgłoszony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  wniosek na:  Zakup i montaż kontenerów szatniowych przy boisku sportowym. Rozbudowa zaplecza szatniowo-socjalnego -  został zakwalifikowany do II etapu.
W związku z powyższym prosimy o głosowanie jak największej ilości "graczy"  na w/w  projekt.

GŁOSOWANIE TRWA DO 18.09.2023r.