INFORMACJA

15 sierpnia 2022 r.
Kryta pływalnia
czynna
godz. 13.00 – 21.00