SAUNA W CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNYM

SAUNA W CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNEM 
od 11 września 2023 r.
czynna
poniedziałek - piątek - godz. 16.00 - 20.00
sobota, niedziela - godz. 15.00 - 19.00