BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA
Z BADAŃ WODY – NR SB/94144/09/2018
Z DNIA 26.09.2018 r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.