BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA
Z BADAŃ WODY – NR SB/87251/08/2019
ORAZ NR SB/87248/08/2019
Z DNIA 14.08.2019 r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.