BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA
Z BADAŃ WODY - NR SB/86293/09/2017, SB/86294/09/2017 Z DNIA 12.09.2017 r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.