BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY - NR SB/92410/09/2017 Z DNIA 29.09.2017 r.  SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.