INFORMACJA

11 i 12 listopada 2018 r.
Kryta pływalnia

czynna od godz. 14.00