Kontakt

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 52a, 22-300 Krasnystaw. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas nie dłuższy, niż będzie to koniecznie do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.