BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/99767/08/2022 z dnia 24.08.2022r. SPEŁNIA ONA WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE OKREŚLONE
W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r., NATOMIAST SĄ NIEZNACZNE PRZEKROCZENIA FIZYKOCHEMICZNE, KTÓRE NIE STWARZAJĄ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.