Aktualności

BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/130356/11/2021 Z DNIA 24.11.2021r. SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.

LIGA PIŁKI NOŻNEJ i TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

Kto nie zdążył się zapisać ma jeszcze do tego okazję
Czekamy na zgłoszenia do końca listopada 2021
4,5 grudnia 2021 r. - Turniej Piłki Siatkowej
Zapraszamy !!!

BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/124932/11/2021 oraz NR SB/124931/11/2021  Z DNIA 15.11.2021r. SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.

Komunikat o jakości wody

Zbiorcza Roczna Ocena Jakości Wody na Krytej Pływalni w Krasnymstawie

Wyniki badań wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią w roku 2020  wskazywały, że woda spełniała wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach /Dz. U. z 2015 r. poz. 2016/

---> ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

 

Krasnystaw, dnia 12 lipca 2021 r.

ZAWODY PŁYWACKIE

15 listopada 2021 r. (poniedziałek)
godz. 9.00 – 11.00 (szkoły podstawowe)
16 listopada 2021 r. (wtorek)

godz. 9.00 – 10.00 (szkoły średnie)

rezerwacja krytej pływalni
zawody pływackie
SZS

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

Zapraszamy do udziału w Turnieju Piłki Siatkowej 2021/2022

LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Zapraszamy do udziału w Halowej Lidze Piłki Nożnej 2021/2022

11 listopada

11 listopada 2021 r.
kryta pływalnia
czynna od godz. 14.30
Centrum Sportowo - Rekreacyjne
nieczynne

1 listopada 2021

1 listopada 2021 r.
Kryta Pływalnia i Centrum Sportowo - Rekreacyjne
nieczynne

BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/111578/10/2021 oraz Nr SB/111579/10/2021 Z DNIA 18.10.2021r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.

BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/100947/09/2021 Z DNIA 23.09.2021r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.

WODOSTACJA NA NASZYCH OBIEKTACH

Zachęcamy wszystkich korzystających z Krytej Pływalni oraz Centrum Sportowo – Rekreacyjnego do uzupełniania butelek, bidonów filtrowaną wodą z wodostacji, które znajdują się na naszych obiektach...

BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/95059/09/2021 oraz NR SB/95060/09/2021 Z DNIA 10.09.2021r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.

X Półmaraton Chmielakowy

X Półmaraton Chmielakowy przeszedł do historii ...

Strony